Projekt és működés finanszírozás

a) Projekt finanszírozás

A beruházási programok támogatást kiegészítő és azt megelőlegező külső finanszírozási lehetőségeinek vizsgálatát célszerű már a projekt tervezési fázisában megkezdeni, tekintettel arra az ismételten támasztott követelményre (2014-2020), hogy a támogatott projekt megvalósítását megelőzően már a pályázat benyújtásakor meg kell határozni a kifizetési kérelmek alapját képező mérföldköveket. A mérföldkövek kötelező elszámolást jelentenek majd, amelyeket ki lehet egészíteni köztes „időközi” elszámolásokkal is, azonban meghatározzák a projekt előrehaladását és a források üzemezését. Ez a kötelezettség a beruházás ütemezésének és a hozzárendelt források rendelkezésére állásának pontos tervezését teszi szükségessé.

A beruházási projektek finanszírozás-előkészítése során vállaljuk, hogy:

  • a támogatási program jellegének megfelelően a tervezett EU és hazai támogatások, valamint az elszámolható kiadások felmerülése és egymásra épülése alapján megtervezzük a vállalkozás cash-flow-ját,
  • meghatározzuk a külső (pénzintézeti) forrás-bevonás mértékét,
  • statikus és dinamikus számítási módszerrel kiszámoljuk a beruházás várható megtérülés idejét, a nettó jelenértékét,
  • kiszámoljuk a haszon-költség rátát és megtervezzük a projekt pénzügyi-gazdasági mutatóit,
  • kedvező finanszírozási ajánlatot keresünk a projekt jellegének megfelelően.

A projekt pénzügyi-gazdasági elemzése, a projekt finanszírozás feltérképezése hozzájárul a vezetői döntések előkészítéséhez, illetve tájékoztatást ad a külső források pénzügyi ráfordításainak hatásáról.

b) Működés finanszírozás

A beruházási projektek kiegészítéseként a forgóeszközök feltöltése és a termelés-növekedés finanszírozása a meglévő hitelállomány bővítését, illetve átstrukturálását is szükségessé teszi.

A működés finanszírozás vizsgálata során az alábbi feladatokat vállaljuk:

  • a meglévő hitelek felülvizsgálata, a hitelszerkezet átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozása,
  • a beruházáshoz kötődő forgóalap növekmény meghatározása és a finanszírozásra vonatkozó javaslat kialakítása,
  • külső források vizsgálata és ajánlatok összehasonlítása a megfelelő forrás-bevonás érdekében,
  • hitelkérelmek összeállítása, elemzések elvégzése, az adatszolgáltatás megszervezése és felügyelete,
  • banki tárgyalási stratégia kialakítása, management felkészítés a tárgyalásra, illetve önálló tárgyalás lefolytatása bankokkal, vagy közreműködés a tárgyalásokban.